Final Fantasy XV با چند ساعت بازی کردن تمام می شود؟

Final XV

به گزارش و به نقل از  آقای “هاجیمه تاباتا(Hajime Tabata)” در یک برنامه ی زنده در مورد مدت زمان گیم پلی بازی Final Fantasy XV گفت:

برای تمام کردن داستان اصلی بازی ما تخمین می زنیم که 40 تا 50 ساعت زمان نیاز باشد. پس کمترین زمان ممکن برای لذت بردن از بازی 40 ساعت می باشد.

این خبر چنان سورپرایز کننده نیست چون این میزان زمان برای یک بازی JRPG منطقی و قابل قبول است اما در ادامه آقای Tabata اضافه کرد:

اما در طول بازی ماموریت های جانبی زیادی وجود دارد که اگر بخواهید بعضی از آن ها را انجام دهید زمان بازی برای تمام کردن به 100 ساعت افزایش پیدا می کند اما اگر بخواهید بازی را 100% کامل کنید 200 ساعت طول می کشد. طرفداران مدت زمان زیادی منتظر این بازی بودند پس ما می خواهیم یک بازی راضی کننده به آن ها اهدا کنیم تا از آن لذت ببرند.

این بازی در تاریخ 30 سپتامبر (جمعه 9 مهر) منتشر می شود.

Final Fantasy XV با چند ساعت بازی کردن تمام می شود؟

(image)

به گزارش و به نقل از  آقای “هاجیمه تاباتا(Hajime Tabata)” در یک برنامه ی زنده در مورد مدت زمان گیم پلی بازی Final Fantasy XV گفت:

برای تمام کردن داستان اصلی بازی ما تخمین می زنیم که 40 تا 50 ساعت زمان نیاز باشد. پس کمترین زمان ممکن برای لذت بردن از بازی 40 ساعت می باشد.

این خبر چنان سورپرایز کننده نیست چون این میزان زمان برای یک بازی JRPG منطقی و قابل قبول است اما در ادامه آقای Tabata اضافه کرد:

اما در طول بازی ماموریت های جانبی زیادی وجود دارد که اگر بخواهید بعضی از آن ها را انجام دهید زمان بازی برای تمام کردن به 100 ساعت افزایش پیدا می کند اما اگر بخواهید بازی را 100% کامل کنید 200 ساعت طول می کشد. طرفداران مدت زمان زیادی منتظر این بازی بودند پس ما می خواهیم یک بازی راضی کننده به آن ها اهدا کنیم تا از آن لذت ببرند.

این بازی در تاریخ 30 سپتامبر (جمعه 9 مهر) منتشر می شود.

Final Fantasy XV با چند ساعت بازی کردن تمام می شود؟