مینی سیاهچاله ها هر هزارسال با زمین برخورد می‌کنند

مینی سیاهچاله ها

خبر خوش اینکه شما هنوز زنده‌اید و توسط یک سیاهچاله کشته نشده‌اید. خبر عجیب این که ممکن است در ابتدای تشکیل کیهان تعداد زیادی از این مینی سیاهچاله ها شکل گرفته باشد و همه آن‌ها در کل کیهان پخش شده باشند. برخی از این مینی سیاهچاله ها می‌توانند جرمی معادل جرم ماه داشته باشند یا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مینی سیاهچاله ها هر هزارسال با زمین برخورد می‌کنند

(image)

خبر خوش اینکه شما هنوز زنده‌اید و توسط یک سیاهچاله کشته نشده‌اید. خبر عجیب این که ممکن است در ابتدای تشکیل کیهان تعداد زیادی از این مینی سیاهچاله ها شکل گرفته باشد و همه آن‌ها در کل کیهان پخش شده باشند. برخی از این مینی سیاهچاله ها می‌توانند جرمی معادل جرم ماه داشته باشند یا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مینی سیاهچاله ها هر هزارسال با زمین برخورد می‌کنند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی