مدیر عامل گوگل درآمدی بیش از 100 میلیون دلار در سال دارد

ساندار پیچای مدیر عامل جدید کمپانی گوگل است که به تازگی پرداختی های سالانه گوگل به وی، لو رفته است.

مدیر عامل گوگل درآمدی بیش از 100 میلیون دلار در سال دارد

(image)
ساندار پیچای مدیر عامل جدید کمپانی گوگل است که به تازگی پرداختی های سالانه گوگل به وی، لو رفته است.
مدیر عامل گوگل درآمدی بیش از 100 میلیون دلار در سال دارد

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.