تاریخ انتشار نسخه غربی Romance of the Three Kingdoms 13 مشخص شد

Romance of the Three Kingdoms 13

بدون شک بازی‌های استراتژیک طرفداران پروپا قرص خودش را دارد. اگر از بازی‌بازان قدیمی یا به اصطلاحی Old School باشید با سری عنوان استراتژیک تاریخی Romance of the Three Kingdoms آشنایی لازم را دارید؛ عنوانی که بعد از 8 سال وقفه باری‌دیگر نسخه غربی آن قرار است، منتشر شود. بر طبق اخبار منتشر شده، سازنده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ انتشار نسخه غربی Romance of the Three Kingdoms 13 مشخص شد

(image)

بدون شک بازی‌های استراتژیک طرفداران پروپا قرص خودش را دارد. اگر از بازی‌بازان قدیمی یا به اصطلاحی Old School باشید با سری عنوان استراتژیک تاریخی Romance of the Three Kingdoms آشنایی لازم را دارید؛ عنوانی که بعد از 8 سال وقفه باری‌دیگر نسخه غربی آن قرار است، منتشر شود. بر طبق اخبار منتشر شده، سازنده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ انتشار نسخه غربی Romance of the Three Kingdoms 13 مشخص شد

خرید بک لینک