گرافیک بخش Multiplayer بازی Gears of War 4 بهبود یافت + عکس

GoW 4

یه گزارش و به نقل از  کسانی که در مورد گرافیک نسخه ی beta بازی Gears of War 4 ناراضی بودند مطلب پایین را بخوانند.

رئیس استدیو The Coalition آقای راد فرگوسن (Rod Fergusson) یک عکس از بهبود گرافیک بازی در توییتر خود منتشر کرد:

Graphic

ترجمه ی متن: کار کردن ادامه دارد.

Gears of War 4 در تاریخ 11 اکتبر (سه شنبه 20 مهر) برای Xbox One عرضه می شود.

گرافیک بخش Multiplayer بازی Gears of War 4 بهبود یافت + عکس

(image)

یه گزارش و به نقل از  کسانی که در مورد گرافیک نسخه ی beta بازی Gears of War 4 ناراضی بودند مطلب پایین را بخوانند.

رئیس استدیو The Coalition آقای راد فرگوسن (Rod Fergusson) یک عکس از بهبود گرافیک بازی در توییتر خود منتشر کرد:

(image)

ترجمه ی متن: کار کردن ادامه دارد.

Gears of War 4 در تاریخ 11 اکتبر (سه شنبه 20 مهر) برای Xbox One عرضه می شود.

گرافیک بخش Multiplayer بازی Gears of War 4 بهبود یافت + عکس