سرور سایت در حال تعمیرات است

کاربران عزیز پردیس گیم بدلیل اختلالات اخیر، مدتی است سرورهای سایت در حال تعمیر می باشد و در تلاش هستیم هر چه زودتر سایت را برای همگان در دسترس قرار دهیم. در حال حاضر امکان بازدید از سایت با برخی ispها میسر نیست.

از بابت مشکلات ایجاد شده عذرخواهی کرده و پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما تشکر می کنیم. بزودی سایت به حالت عادی باز می گردد.

سرور سایت در حال تعمیرات است

(image)

کاربران عزیز پردیس گیم بدلیل اختلالات اخیر، مدتی است سرورهای سایت در حال تعمیر می باشد و در تلاش هستیم هر چه زودتر سایت را برای همگان در دسترس قرار دهیم. در حال حاضر امکان بازدید از سایت با برخی ispها میسر نیست.

از بابت مشکلات ایجاد شده عذرخواهی کرده و پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما تشکر می کنیم. بزودی سایت به حالت عادی باز می گردد.

سرور سایت در حال تعمیرات است