قشم ایر همراه داشتن گلکسی نوت ۷ در پروازهایش را ممنوع کرد

تاکنون چند دستگاه گلکسی نوت ۷ سامسونگ به دلیل نقص در باتری و در چند مورد منجر به ایجاد نیز شده اند. به همین دلیل برخی خطوط هواپیمایی در نقاط مختلف دنیا . حال خبر می رسد هواپیمایی قشم ایر در ایران نیز این ممنوعیت را در پروازهایش وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این ایرلاین در بخشنامه خود – که تصویر آن را در ادامه مطلب خواهید دید – آورده:

«با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر خطرزا بودن باتری گلکسی نوت 7 که در مواردی منجر به انفجار و آتش‌ سوزی گردیده است، بدین‌ وسیله جهت پیشگیری از خطرات احتمالی پذیرش این نوع موبایل در جامه‌ دان مسافرین و همچنین به‌ عنوان بار غیر همراه ممنوع اعلام می‌گردد.

مسافرینی که از این دستگاه به‌ عنوان موبایل شخصی خود استفاده می‌نمایند، لازم است قبل از ورود به هواپیما و تا زمان ترک هواپیما آن را خاموش نگه دارند.»

با آن که شرکت سامسونگ بعد از بروز چند حادثه، اعلام کرد که تمام نمونه های اولیه این موبایل را تعویض و یا وجه آن را به خریداران پس می دهد، اما باز خبر رسیده که یک دستگاه ظاهراً امن گلکسی نوت ۷ نیز .

The post appeared first on .

قشم ایر همراه داشتن گلکسی نوت ۷ در پروازهایش را ممنوع کرد

تاکنون چند دستگاه گلکسی نوت ۷ سامسونگ به دلیل نقص در باتری و در چند مورد منجر به ایجاد نیز شده اند. به همین دلیل برخی خطوط هواپیمایی در نقاط مختلف دنیا . حال خبر می رسد هواپیمایی قشم ایر در ایران نیز این ممنوعیت را در پروازهایش وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این ایرلاین در بخشنامه خود – که تصویر آن را در ادامه مطلب خواهید دید – آورده:

«با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر خطرزا بودن باتری گلکسی نوت 7 که در مواردی منجر به انفجار و آتش‌ سوزی گردیده است، بدین‌ وسیله جهت پیشگیری از خطرات احتمالی پذیرش این نوع موبایل در جامه‌ دان مسافرین و همچنین به‌ عنوان بار غیر همراه ممنوع اعلام می‌گردد.

مسافرینی که از این دستگاه به‌ عنوان موبایل شخصی خود استفاده می‌نمایند، لازم است قبل از ورود به هواپیما و تا زمان ترک هواپیما آن را خاموش نگه دارند.»

با آن که شرکت سامسونگ بعد از بروز چند حادثه، اعلام کرد که تمام نمونه های اولیه این موبایل را تعویض و یا وجه آن را به خریداران پس می دهد، اما باز خبر رسیده که یک دستگاه ظاهراً امن گلکسی نوت ۷ نیز .

The post appeared first on .

قشم ایر همراه داشتن گلکسی نوت ۷ در پروازهایش را ممنوع کرد