ساعت هوشمند جدید اپل: مقاومت نامحدود در برابر آب و سرعت بیشتر

کمپانی اپل در کنار دو گوشی آیفون جدید خود، دست به معرفی ساعت هوشمند جدید خود نیز زده است.

ساعت هوشمند جدید اپل: مقاومت نامحدود در برابر آب و سرعت بیشتر

(image)
کمپانی اپل در کنار دو گوشی آیفون جدید خود، دست به معرفی ساعت هوشمند جدید خود نیز زده است.
ساعت هوشمند جدید اپل: مقاومت نامحدود در برابر آب و سرعت بیشتر