تماشا کنید: کنفرانس خبری شرکت EA با کیفیت HD

همانطور که وعده داده بودیم، به محض قرارگیری کنفرانس شرکت EA در یکی از کانال های معتبر Youtube، این کنفرانس با کیفیت بالا در اختیار شما قرار می گیرد. نسخه ای که در ادامه شما می توانید دانلود کنید، نسخه HD کنفرانس است که کیفیت بسیار عالی دارد و از طریق کانال یوتیوب سایت IGN دریافت شده است.

از شما دعوت می کنیم تا با دانلود این کنفرانس، لحظات مهیجی که شرکت EA خلق کرده است را تماشا کنید:

لازم شما همراهان پردیسی عزیز همچنین می توانید ارشیو کامل تریلرهای کنفرانس EA را در بخش  دانلود و تماشا کنید.

تماشا کنید: کنفرانس خبری شرکت EA با کیفیت HD

(image)

همانطور که وعده داده بودیم، به محض قرارگیری کنفرانس شرکت EA در یکی از کانال های معتبر Youtube، این کنفرانس با کیفیت بالا در اختیار شما قرار می گیرد. نسخه ای که در ادامه شما می توانید دانلود کنید، نسخه HD کنفرانس است که کیفیت بسیار عالی دارد و از طریق کانال یوتیوب سایت IGN دریافت شده است.

از شما دعوت می کنیم تا با دانلود این کنفرانس، لحظات مهیجی که شرکت EA خلق کرده است را تماشا کنید:

لازم شما همراهان پردیسی عزیز همچنین می توانید ارشیو کامل تریلرهای کنفرانس EA را در بخش  دانلود و تماشا کنید.

تماشا کنید: کنفرانس خبری شرکت EA با کیفیت HD