اپلیکیشن Google Photos اینک میزبان بیش از 200 میلیون کاربر فعال است

اپلیکیشن Google Photos

اپلیکیشن Google Photos یکی دیگر از اعضای نرم افزاری مهم کمپانی گوگل به‌حساب می‌آید. ساندار پیچای مدیرعامل گوگل شب گذشته در کنفرانس گوگل I/O اعلام کرد که این اپلیکیشن در حال حاضر بیش از 200 میلیون کاربر فعال در هر ماه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. گوگل در حال کار بر روی اپلیکیشن Google …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اپلیکیشن Google Photos اینک میزبان بیش از 200 میلیون کاربر فعال است

(image)

اپلیکیشن Google Photos یکی دیگر از اعضای نرم افزاری مهم کمپانی گوگل به‌حساب می‌آید. ساندار پیچای مدیرعامل گوگل شب گذشته در کنفرانس گوگل I/O اعلام کرد که این اپلیکیشن در حال حاضر بیش از 200 میلیون کاربر فعال در هر ماه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. گوگل در حال کار بر روی اپلیکیشن Google …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اپلیکیشن Google Photos اینک میزبان بیش از 200 میلیون کاربر فعال است

پرس نیوز