ویروس ابولا در سال های اخیر کشنده تر و قدرتمندتر شده است

تحقیقات جدید در مورد بیماری ابولا نشان می دهد این ویروس کشنده در طی سال های 2013 تا 2016 و گسترش در کشورهای آفریقایی و آمریکایی، پیشرفت کرده و حالا توانایی نفوذ و آلوده سازی بالاتری دارند.

دو تیم محقق از دانشگاه های ماساچوست و ناتینگهام، مدارکی را منتشر ساخته اند که نشان می دهد ویروس ابولا در سال های اخیر دچار جهش ژنتیکی خاصی شده و بسیار ساده تر از گذشته سلول های انسان ها را آلوده می کنند.

ابولا در ایام دور معمولاً مدت کوتاهی گسترش پیدا می کرد و منطقه شیوع آن اغلب محصور به یک یا دو کشور بود. اما شیوع مجدد این بیماری در سال های اخیر، در تاریخ خود منحصر به فرد بوده و حدود 28 هزار نفر را در ده ها کشور مختلف آلوده ساخته و منجر به مرگ 11310 نفر شده است.

از آنجایی که این ویروس به سادگی از طریق انسان ها قابل انتقال نیست، احتمال داده می شود گستردگی اخیر به وسیله نوعی از حیوانات (احتمالاً خفاش های میوه خوار) رخ داده باشد.

نتایج آزمایشات نشان می دهد ژن ویروس ابولا دچار تحولاتی در شاخه گلیکوپروتئین شده است. این جهش که نقش مهمی در انتقال سلول به سلول ویروس داشته، توانایی های ابولا برای گسترش در سطح بدن انسان را افزایش داده است.

یقیناً این مسئله ویروس ابولا را کشنده تر از قبل کرده است؛ اما تحقیقات علمی انجام شده، بستری را در اختیار دانشمندان و پزشکان جهان قرار می دهد تا با شناخت بهتر پتانسیل های گسترش این بیماری، به مقابله با آن بپردازند.

The post appeared first on .

ویروس ابولا در سال های اخیر کشنده تر و قدرتمندتر شده است

تحقیقات جدید در مورد بیماری ابولا نشان می دهد این ویروس کشنده در طی سال های 2013 تا 2016 و گسترش در کشورهای آفریقایی و آمریکایی، پیشرفت کرده و حالا توانایی نفوذ و آلوده سازی بالاتری دارند.

دو تیم محقق از دانشگاه های ماساچوست و ناتینگهام، مدارکی را منتشر ساخته اند که نشان می دهد ویروس ابولا در سال های اخیر دچار جهش ژنتیکی خاصی شده و بسیار ساده تر از گذشته سلول های انسان ها را آلوده می کنند.

ابولا در ایام دور معمولاً مدت کوتاهی گسترش پیدا می کرد و منطقه شیوع آن اغلب محصور به یک یا دو کشور بود. اما شیوع مجدد این بیماری در سال های اخیر، در تاریخ خود منحصر به فرد بوده و حدود 28 هزار نفر را در ده ها کشور مختلف آلوده ساخته و منجر به مرگ 11310 نفر شده است.

از آنجایی که این ویروس به سادگی از طریق انسان ها قابل انتقال نیست، احتمال داده می شود گستردگی اخیر به وسیله نوعی از حیوانات (احتمالاً خفاش های میوه خوار) رخ داده باشد.

نتایج آزمایشات نشان می دهد ژن ویروس ابولا دچار تحولاتی در شاخه گلیکوپروتئین شده است. این جهش که نقش مهمی در انتقال سلول به سلول ویروس داشته، توانایی های ابولا برای گسترش در سطح بدن انسان را افزایش داده است.

یقیناً این مسئله ویروس ابولا را کشنده تر از قبل کرده است؛ اما تحقیقات علمی انجام شده، بستری را در اختیار دانشمندان و پزشکان جهان قرار می دهد تا با شناخت بهتر پتانسیل های گسترش این بیماری، به مقابله با آن بپردازند.

The post appeared first on .

ویروس ابولا در سال های اخیر کشنده تر و قدرتمندتر شده است