استفاده اپل از تراشه های ساخت اینتل

کمپانی اپل به تازگی اعلام نموده است که در برخی از مدل های سری iPhone 7، از تراشه ها ساخت شرکت اینتل استفاده خواهد نمود.

استفاده اپل از تراشه های ساخت اینتل

(image)
کمپانی اپل به تازگی اعلام نموده است که در برخی از مدل های سری iPhone 7، از تراشه ها ساخت شرکت اینتل استفاده خواهد نمود.
استفاده اپل از تراشه های ساخت اینتل