شایعه : بازی Sunset Overdrive به PC می آید

امسال سالی بود که مایکروسافت بعد از عرضه ی ویندوز 10 سعی کرد تعامل بیشتری بین دو پلفترم خود یعنی Windows و Xbox برقرار کند، در نهایت این تعامل با عرضه ی بازی های انحصاری Xbox برای PC به اوج خود رسید. اما هنوز هم بازی های انحصاری دیگری هستند که برای PC عرضه نشدند، آیا نوبت آنها نیز رسیده است؟

به گزارش و به نقل از ، بر اساس اظهار کاربر NeoGAF با نام کاربری ” Enter the Dragon” ، بازی Sunset Overdrive برای PC عرضه خواهد شد. این کاربر به حرف خود ایمان بالایی داشته و می گوید که منبع بسیار معتبری برای حرفش دارد و حتی ترسی از مدیران فروم نیز ندارد و باز می گوید که این حرفش حقیقت است.

او همچنین اظهار کرد که در مورد تاریخ عرضه ی بازی اطلاعی ندارد ولی حدس میزند که در E3 امسال آن را ببینیم.

بار ها شده بود که شایعاتی مبنی بر عرضه ی این بازی برروی PC در فضای مجازی منتشر شده بود اما هیچ یک درست نبوده اند ؛ ولی این یک مورد کمی قابل اعتماد بنظر می آید. نظر شما چیست؟ آیا این بازی برروی PC عرضه خواهد شد؟

شایعه : بازی Sunset Overdrive به PC می آید

(image)

امسال سالی بود که مایکروسافت بعد از عرضه ی ویندوز 10 سعی کرد تعامل بیشتری بین دو پلفترم خود یعنی Windows و Xbox برقرار کند، در نهایت این تعامل با عرضه ی بازی های انحصاری Xbox برای PC به اوج خود رسید. اما هنوز هم بازی های انحصاری دیگری هستند که برای PC عرضه نشدند، آیا نوبت آنها نیز رسیده است؟

به گزارش و به نقل از ، بر اساس اظهار کاربر NeoGAF با نام کاربری ” Enter the Dragon” ، بازی Sunset Overdrive برای PC عرضه خواهد شد. این کاربر به حرف خود ایمان بالایی داشته و می گوید که منبع بسیار معتبری برای حرفش دارد و حتی ترسی از مدیران فروم نیز ندارد و باز می گوید که این حرفش حقیقت است.

او همچنین اظهار کرد که در مورد تاریخ عرضه ی بازی اطلاعی ندارد ولی حدس میزند که در E3 امسال آن را ببینیم.

بار ها شده بود که شایعاتی مبنی بر عرضه ی این بازی برروی PC در فضای مجازی منتشر شده بود اما هیچ یک درست نبوده اند ؛ ولی این یک مورد کمی قابل اعتماد بنظر می آید. نظر شما چیست؟ آیا این بازی برروی PC عرضه خواهد شد؟

شایعه : بازی Sunset Overdrive به PC می آید