گیم شات: نظر سونی در مورد پروژه اسکورپیو مایکروسافت چیست؟

پروژه اسکورپیو

طبیعتا یکی از مواردی که سعی می‌کنیم در مورد یک محصول از آن مطلع شویم نظر منتقدین است؛ البته ناگفته نماند که گاهی سخنان کمپانی رقیب سازنده‌ی یک محصول نیز می‌تواند حتی بیشتر از نظرات منتقدین جذاب باشد؛ مانند آنچه آقای اندرو هاوس، رییس منطقه آمریکای شرکت سونی در مورد پروژه اسکورپیو مایکروسافت گفته است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

گیم شات: نظر سونی در مورد پروژه اسکورپیو مایکروسافت چیست؟

(image)

طبیعتا یکی از مواردی که سعی می‌کنیم در مورد یک محصول از آن مطلع شویم نظر منتقدین است؛ البته ناگفته نماند که گاهی سخنان کمپانی رقیب سازنده‌ی یک محصول نیز می‌تواند حتی بیشتر از نظرات منتقدین جذاب باشد؛ مانند آنچه آقای اندرو هاوس، رییس منطقه آمریکای شرکت سونی در مورد پروژه اسکورپیو مایکروسافت گفته است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

گیم شات: نظر سونی در مورد پروژه اسکورپیو مایکروسافت چیست؟

خرم خبر