samsung

امروز بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) سامسونگ الکترونیکس، در گردهمایی (MENA Forum) در لیسبون پرتغال از نوآوری‌های جدیدی پرده‌برداری کرد. سامسونگ در نظر دارد تا با جابجا کردن استانداردها، زندگی هوشمند را ارتقا ‌بخشد. رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، آقای چومگ رو لی، می‌گوید: سامسونگ به شکستن موانع، جابجایی استانداردها و شکل دادن …

میهن دانلود

ورزش و زندگی