سری گوشی های گوگل پیکسل 13 مهر معرفی خواهند شد

سری گوشی های گوگل پیکسل 13 مهر معرفی خواهند شد (2)

چند روز پیش بود که طی یک تیزری تبلیغاتی شرکت گوگل خبر از رویدادی رسمی در تاریخ 13ام مهر ماه به منظور معرفی سری گوشی های پیکسل خود داد. امروز در شهر بروکلین مجسمه ای مشاهده شد که به دست گوگل ساخته شده و دوباره بر روی این موضوع تاکید دارد. این اثر هنری در پارک بریج …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سری گوشی های گوگل پیکسل 13 مهر معرفی خواهند شد

(image)

چند روز پیش بود که طی یک تیزری تبلیغاتی شرکت گوگل خبر از رویدادی رسمی در تاریخ 13ام مهر ماه به منظور معرفی سری گوشی های پیکسل خود داد. امروز در شهر بروکلین مجسمه ای مشاهده شد که به دست گوگل ساخته شده و دوباره بر روی این موضوع تاکید دارد. این اثر هنری در پارک بریج …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سری گوشی های گوگل پیکسل 13 مهر معرفی خواهند شد

قرآن