روزیاتو: شکستن قولنج انگشتان، ممکن است مفید هم باشد

شکستن قلنج انگشتان یکی از مواردی است که همواره در محافل پزشکی بر سر آن بحث بوده و عده ای آن را مفید و گروهی دیگر هم مضر می دانندش. روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به همین بحث رایج پیرامون معایب و مزایای عمل یاد شده پرداخته و اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که در طول روز چندین بار قلنج انگشتان خود را می شکنند توصیه می کنیم این نوشته خواندنی را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: شکستن قولنج انگشتان، ممکن است مفید هم باشد

شکستن قلنج انگشتان یکی از مواردی است که همواره در محافل پزشکی بر سر آن بحث بوده و عده ای آن را مفید و گروهی دیگر هم مضر می دانندش. روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به همین بحث رایج پیرامون معایب و مزایای عمل یاد شده پرداخته و اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که در طول روز چندین بار قلنج انگشتان خود را می شکنند توصیه می کنیم این نوشته خواندنی را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: شکستن قولنج انگشتان، ممکن است مفید هم باشد