آیا کمپانی ال‌جی به مسیر موفقیت باز گشته؟

کمپانی ال‌جی

ال‌جی به‌تازگی گزارش منتشر کرده که در آن مشخص می‌کند این کمپانی کره‌ای در حال بازگشت به دوران اوج خود است و سه‌ماهه اول سال 2016 نیز می‌تواند بهترین سه‌ماهه این کمپانی ال‌جی در دو سال گذشته باشد. آنچه در بیانیه آمده است خبر از این امر مهم می‌دهم که درآمد کمپانی کره‌ای ال‌جی توانسته 66 …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا کمپانی ال‌جی به مسیر موفقیت باز گشته؟

(image)

ال‌جی به‌تازگی گزارش منتشر کرده که در آن مشخص می‌کند این کمپانی کره‌ای در حال بازگشت به دوران اوج خود است و سه‌ماهه اول سال 2016 نیز می‌تواند بهترین سه‌ماهه این کمپانی ال‌جی در دو سال گذشته باشد. آنچه در بیانیه آمده است خبر از این امر مهم می‌دهم که درآمد کمپانی کره‌ای ال‌جی توانسته 66 …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا کمپانی ال‌جی به مسیر موفقیت باز گشته؟

خرید بک لینک