گوشی Galaxy S3 در رختخواب صاحبش منفجر شد

گوشی هوشمند Galaxy S3 که تمام شب را به شارژ زده شده بود بر اثر شارژ بیش از حد منفجر شد.

گوشی Galaxy S3 در رختخواب صاحبش منفجر شد

(image)
گوشی هوشمند Galaxy S3 که تمام شب را به شارژ زده شده بود بر اثر شارژ بیش از حد منفجر شد.
گوشی Galaxy S3 در رختخواب صاحبش منفجر شد