به دنبال طرح رجیستری: خداحافظی موبایل‌های «آیفون» با ایرانیان

طرح رجیستری

اولین بار در سال ۸۵ طرح رجیستری تلفن‌های همراه به اجرا در آمد که در عمل چندان موفق نبود و دولت‌مردان ترجیح به کنار گذاشتن آن دادند. طی سال جاری نهاد مبارزه با قاچاق کالا با گسترش فعالیت خود تصمیم به اجرایی کردن دوباره این طرح گرفت و بدین ترتیب، تنها تلفن‌های همراهی که شماره …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

به دنبال طرح رجیستری: خداحافظی موبایل‌های «آیفون» با ایرانیان

(image)

اولین بار در سال ۸۵ طرح رجیستری تلفن‌های همراه به اجرا در آمد که در عمل چندان موفق نبود و دولت‌مردان ترجیح به کنار گذاشتن آن دادند. طی سال جاری نهاد مبارزه با قاچاق کالا با گسترش فعالیت خود تصمیم به اجرایی کردن دوباره این طرح گرفت و بدین ترتیب، تنها تلفن‌های همراهی که شماره …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

به دنبال طرح رجیستری: خداحافظی موبایل‌های «آیفون» با ایرانیان

اتومبیل