Browsing posts tagged: «تجربه
پنجمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» (GDX5) برگزار می شود

پنجمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» (GDX5) برگزار می شود پنجمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 23 اردیبهشت برگزار می‌شود پنجمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» (GDX5) پنجشنبه 23 اردیبهشت در محل باغ زیبا از ساعت ۱۵ تا ۱۹ طبق روال گذشته برگزار می‌شود. عناوین برنامه‌های این رویداد به شرح زیر است:پیش تولیدها: چگونه موفقیت یا شکست ما از قبل […]