Browsing posts tagged: کند! در
آپدیت آتی مرورگر کروم رم کمتری را در زمان گشودن تب ها مصرف می کند

آپدیت آتی مرورگر کروم رم کمتری را در زمان گشودن تب ها مصرف می کند اگر از کروم به عنوان مرورگر پیش فرض خود استفاده می کنید حتما تایید خواهید کرد که سرعت آن به مراتب از دیگر مرورگرهای رقیبش بیشتر است، اما این سرعت بالا متاسفانه به بهای زیاد شدن مصرف رم و البته […]