Browsing posts tagged: 2 دیجیاتو:
بررسی ویدیویی دیجیاتو: Dishonored 2

بررسی ویدیویی دیجیاتو: Dishonored 2 سری دیس آنرد به جای محدود کردن بازیکن به یک چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده، قدرت تفکر او را با طراحی مراحل فوق العاده اش به چالش می کشد. این عناوین با ارائه دنیایی عظیم و پر جزئیات، این فرصت را به بازیکن می دهند که از خلاقیتش هر […]