ارتباط ایران با اینترنت بین الملل قطع شد؛ زیرساخت در پی حل مشکل(بروز شد)
ارتباط ایران با اینترنت بین الملل قطع شد؛ زیرساخت در پی حل مشکل(بروز شد)

ارتباط ایران با اینترنت بین الملل از حدود ساعت ۱۴:۳۰ قطع شده و زیرساخت در پی حل مشکلات بوجود آمده است.

ارتباط ایران با اینترنت بین الملل قطع شد؛ زیرساخت در پی حل مشکل(بروز شد)