ایرانسل تعرفه رومینگ اربعین را کاهش داد
ایرانسل تعرفه رومینگ اربعین را کاهش داد

ایرانسل تعرفه رومینگ تماس، پیامک و اینترنت اربعین را اعلام کرد. این تغییرات از دوشنبه ۲۴ آبان اعمال شده است.

ایرانسل تعرفه رومینگ اربعین را کاهش داد

ارتقا اندروید