بومیان استرالیا کهن ترین جامعه تاریخ بشر هستند
بومیان استرالیا کهن ترین جامعه تاریخ بشر هستند

مطالعه‌ی جدید ژنتیکی نشان می‌دهد که بومیان استرالیا قدیمی‌ترین و پیوسته‌ترین جامعه‌ی روی زمین در تاریخ بشر هستند.

بومیان استرالیا کهن ترین جامعه تاریخ بشر هستند