تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد
تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد

پس از قرار گرفتن گوشی در لیست سایت تنا، این بار تصاویر و اطلاعات جدیدی از  این تلفن هوشمند منتشر شده است.

تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد