سامانه استعلام گوشی های قاچاق راه اندازی شد
سامانه استعلام گوشی های قاچاق راه اندازی شد

گمرک کشور در راستای مبارزه با قاچاق موبایل، با همکاری دانشجویان دانشگاه تهران سامانه‌ی استعلام IMEI گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را راه‌اندازی کرده است. این سامانه برای کمک به خریداران راه اندازی شده است. همراه باشید.

سامانه استعلام گوشی های قاچاق راه اندازی شد