سامسونگ بروزرسانی موقتی را برای جلوگیری از انفجار گلکسی نوت 7 منتشر می‌کند
سامسونگ بروزرسانی موقتی را برای جلوگیری از انفجار گلکسی نوت 7 منتشر می‌کند

قصد دارد موقتا برای جلوگیری از انفجار ، بروزرسانی نرم‌افزاری جدیدی را منتشر کند.

سامسونگ بروزرسانی موقتی را برای جلوگیری از انفجار گلکسی نوت 7 منتشر می‌کند