فولکس واگن اطلس رونمایی شد
فولکس واگن اطلس رونمایی شد

فولکس واگن از خودروی شاسی بلند هفت نفره‌ی خود با نام اطلس رونمایی کرد. 

فولکس واگن اطلس رونمایی شد