کاهش ۱۰ درصدی سهام توییتر در پی پا پس کشیدن گوگل از خرید
کاهش ۱۰ درصدی سهام توییتر در پی پا پس کشیدن گوگل از خرید

پس از انتشار گزارشی در مورد اینکه گوگل به دنبال تصاحب توییتر نیست، سهام این شبکه‌ی اجتماعی بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد.

کاهش ۱۰ درصدی سهام توییتر در پی پا پس کشیدن گوگل از خرید