Posts in category: کامپیوتر جدید
بینایی کامپیوتری چیست و چگونه عمل می کند؟

بینایی کامپیوتری چیست و چگونه عمل می کند؟ فرض کنید فردی از آن سوی اتاق، توپی را به سمتتان پرتاب می کند و شما آن را می گیرید. این کار اگرچه فوق العاده ساده به نظر می رسد، اما در واقع یکی از پیچیده ترین فرایندهاییست که تاکنون به ادراک آن نائل آمده ایم، چه […]