بازی Final Fantasy XV برای موفقیت باید 10 میلیون واحد فروش رود

با توجه به آقای “حاجیمی تاباتا” (Hajime Tabata) (کارگردان بازی Final Fantasy XV) ، این بازی جهت کسب موفقیت، باید بیش از 10 میلیون واحد به فروش برسد!

به گفته‌ی ایشان، اگرچه این رقم بالایی به نظر می رسد ولی در برابر سرمایه گذاری های کلانی که شرکت Square Enix برروی بازی Final Fantasy 15 کرده (تولید انیمه‌ی سریالی، ساخت انیمیشن یا فیلم CG ، توسعه‌ی یک بازی موبایل) چندان هم شگفت انگیز نیست.

البته در ادامه، شرکت “اسکوئر انیکس” (Square Enix) توضیح داد که رقم 10 میلیون، بیشتر جنبه‌ی یک هدف را برای تیم توسعه دهنده دارد تا اینکه برای موفقیت بازی ضروری باشد. این شرکت توضیح داد:

“ما دوست داریم درباره‌ی گزارش هایی که از صحبت های آقای حاجیمی تاباتا، کارگردان بازی Final Fantasy XV طی کنفراس مطبوعاتی ما در لوس انجلس (Los Angeles) ، پیرامون فروش 10 میلیون واحدی این بازی به سبب جبران سرمایه گذاری ها پخش شد، نظری بدهیم.”

“ما معتقدیم که در کنفرانس یک اشتباه ارتباطی صورت گرفت. درواقع، آقای تاباتا سعی داشت اشاره کند که فروش 10 میلیون واحدی، تنها یک هدف والا برای تیم توسعه است تا جاه طلبی خود در ساخت این بازی را تحقق بخشد. منظور او هرگز درمورد جبران سرمایه گذاری ها نبود.”

بنابراین منظور آقای تاباتا از «موفقیت» ، دستیابی به یک هدف جاه طلبانه است، نه جبران سرمایه گذاری های اسکوئر انیکس. لازم به ذکر است که بازی Final Fantasy XV در تاریخ 30 سپتامبر سال جاری (جمعه، 9 مهر 1395) برای Xbox One و PlayStation 4 عرضه می گردد.

بازی Final Fantasy XV برای موفقیت باید 10 میلیون واحد فروش رود

(image)

با توجه به آقای “حاجیمی تاباتا” (Hajime Tabata) (کارگردان بازی Final Fantasy XV) ، این بازی جهت کسب موفقیت، باید بیش از 10 میلیون واحد به فروش برسد!

به گفته‌ی ایشان، اگرچه این رقم بالایی به نظر می رسد ولی در برابر سرمایه گذاری های کلانی که شرکت Square Enix برروی بازی Final Fantasy 15 کرده (تولید انیمه‌ی سریالی، ساخت انیمیشن یا فیلم CG ، توسعه‌ی یک بازی موبایل) چندان هم شگفت انگیز نیست.

البته در ادامه، شرکت “اسکوئر انیکس” (Square Enix) توضیح داد که رقم 10 میلیون، بیشتر جنبه‌ی یک هدف را برای تیم توسعه دهنده دارد تا اینکه برای موفقیت بازی ضروری باشد. این شرکت توضیح داد:

“ما دوست داریم درباره‌ی گزارش هایی که از صحبت های آقای حاجیمی تاباتا، کارگردان بازی Final Fantasy XV طی کنفراس مطبوعاتی ما در لوس انجلس (Los Angeles) ، پیرامون فروش 10 میلیون واحدی این بازی به سبب جبران سرمایه گذاری ها پخش شد، نظری بدهیم.”

“ما معتقدیم که در کنفرانس یک اشتباه ارتباطی صورت گرفت. درواقع، آقای تاباتا سعی داشت اشاره کند که فروش 10 میلیون واحدی، تنها یک هدف والا برای تیم توسعه است تا جاه طلبی خود در ساخت این بازی را تحقق بخشد. منظور او هرگز درمورد جبران سرمایه گذاری ها نبود.”

بنابراین منظور آقای تاباتا از «موفقیت» ، دستیابی به یک هدف جاه طلبانه است، نه جبران سرمایه گذاری های اسکوئر انیکس. لازم به ذکر است که بازی Final Fantasy XV در تاریخ 30 سپتامبر سال جاری (جمعه، 9 مهر 1395) برای Xbox One و PlayStation 4 عرضه می گردد.

بازی Final Fantasy XV برای موفقیت باید 10 میلیون واحد فروش رود

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.