Periscope v1.6.2 دانلود برنامه مشاهده زنده ویدئوها برای اندروید

Periscope

مشاهده آنلاین ویدئوها با Periscope عرضه شده توسط توئیتر Periscope به شما اجازه فیلم های مختلف را به صورت آنلاین در سراسر جهان می دهد. این مشاهده آنلاین به شما اجازه خواهد داد تا دوستانتان از ویدئوها مطلع شده و بتوانند آنها را لایک کرده یا برای انها کامنت بگذارند. مشاهده کنندگان امکان قرار دادن […]

******************

Periscope v1.6.2 دانلود برنامه مشاهده زنده ویدئوها برای اندروید

(image)

مشاهده آنلاین ویدئوها با Periscope عرضه شده توسط توئیتر Periscope به شما اجازه فیلم های مختلف را به صورت آنلاین در سراسر جهان می دهد. این مشاهده آنلاین به شما اجازه خواهد داد تا دوستانتان از ویدئوها مطلع شده و بتوانند آنها را لایک کرده یا برای انها کامنت بگذارند. مشاهده کنندگان امکان قرار دادن […]

******************

(image)
Periscope v1.6.2 دانلود برنامه مشاهده زنده ویدئوها برای اندروید