گزارش مالی سه ماهه سوم توییتر: اخراج 350 نفر با وجود افزایش 8 درصدی درآمد

چند روز قبل خواندید که احتمالاً توئیتر دوباره دست به تعدیل نیرو زده و بخشی از کارکنانش را اخراج نماید. حال این موضوع به صورت رسمی تأیید شده و کمپانی فوق اعلام نمود 9 درصد از مجموعه کارمندان، یعنی تقریباً 350 نفر را از کار برکنار خواهد نمود.

در گزارش مالی سه ماهه سوم 2016 که امروز منتشر شد، شرکت مورد بحث اعلام کرد به خاطر کاهش هزینه ها و هدایت مجدد فعالیت ها دست به این کار می زند. اگرچه توئیتر توانست فراتر از انتظار تحلیلگران ظاهر شده و 616 میلیون دلار درآمد کسب نماید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته، اما هنوز هم رشد درآمد آنها بسیار کند است و در وضعیت زیان دهی قرار دارند.

همچنین طبق این گزارش، رشد کاربران نیز بسیار کم بوده و در سه ماهه سوم به 317 میلیون کاربر فعال در ماه رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش داشته، ضمن اینکه 67 میلیون نفر از این آمار را کاربران ایالات متحده تشکیل می دهند، که رشد 1 درصدی را نشان می دهد.

با این تفاسیر، توئیتر اعلام کرد در سال 2017 به سوددهی خواهد رسید، و با توجه به کاهش قابل توجه نیروها، دستیابی به این هدف چندان دشوار نخواهد بود. Recode در این رابطه می گوید تعدیل نیرو بیشتر به تیم های بازاریابی و فروش مربوط می شود.

لازم به ذکر است کاهش هزینه های داخلی، توئیتر را به گزینه ای مطلوب تر برای خریداران تبدیل خواهد کرد. طی چند ماه گذشته چندین کمپانی از جمله Salesforce و Disney به عنوان خریدار احتمالی کمپانی مورد بحث اعلام آمادگی کردند، اما هنوز پیشنهاد خریدی از سوی آنها ارسال نشده است.

The post appeared first on .

گزارش مالی سه ماهه سوم توییتر: اخراج 350 نفر با وجود افزایش 8 درصدی درآمد

چند روز قبل خواندید که احتمالاً توئیتر دوباره دست به تعدیل نیرو زده و بخشی از کارکنانش را اخراج نماید. حال این موضوع به صورت رسمی تأیید شده و کمپانی فوق اعلام نمود 9 درصد از مجموعه کارمندان، یعنی تقریباً 350 نفر را از کار برکنار خواهد نمود.

در گزارش مالی سه ماهه سوم 2016 که امروز منتشر شد، شرکت مورد بحث اعلام کرد به خاطر کاهش هزینه ها و هدایت مجدد فعالیت ها دست به این کار می زند. اگرچه توئیتر توانست فراتر از انتظار تحلیلگران ظاهر شده و 616 میلیون دلار درآمد کسب نماید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته، اما هنوز هم رشد درآمد آنها بسیار کند است و در وضعیت زیان دهی قرار دارند.

همچنین طبق این گزارش، رشد کاربران نیز بسیار کم بوده و در سه ماهه سوم به 317 میلیون کاربر فعال در ماه رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش داشته، ضمن اینکه 67 میلیون نفر از این آمار را کاربران ایالات متحده تشکیل می دهند، که رشد 1 درصدی را نشان می دهد.

با این تفاسیر، توئیتر اعلام کرد در سال 2017 به سوددهی خواهد رسید، و با توجه به کاهش قابل توجه نیروها، دستیابی به این هدف چندان دشوار نخواهد بود. Recode در این رابطه می گوید تعدیل نیرو بیشتر به تیم های بازاریابی و فروش مربوط می شود.

لازم به ذکر است کاهش هزینه های داخلی، توئیتر را به گزینه ای مطلوب تر برای خریداران تبدیل خواهد کرد. طی چند ماه گذشته چندین کمپانی از جمله Salesforce و Disney به عنوان خریدار احتمالی کمپانی مورد بحث اعلام آمادگی کردند، اما هنوز پیشنهاد خریدی از سوی آنها ارسال نشده است.

The post appeared first on .

گزارش مالی سه ماهه سوم توییتر: اخراج 350 نفر با وجود افزایش 8 درصدی درآمد