هزینه چند میلیارد دلاری دولت آمریکا برای حفظ سامانه های قدیمی فناوری اطلاعات
اینکه یک خودروساز یا مثلاً یک مدرسه برای در گردش نگه داشتن سیستم داخلی خود از تجهیزات به شدت قدیمی استفاده کند یک چیز است، اما استفاده ی دولت آمریکا از چنین تجهیزاتی موضوعی کاملاً متفاوت محسوب می شود. دیوان محاسبات …

The post هزینه چند میلیارد دلاری دولت آمریکا برای حفظ سامانه های قدیمی فناوری اطلاعات appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید

هزینه چند میلیارد دلاری دولت آمریکا برای حفظ سامانه های قدیمی فناوری اطلاعات

اینکه یک خودروساز یا مثلاً یک مدرسه برای در گردش نگه داشتن سیستم داخلی خود از تجهیزات به شدت قدیمی استفاده کند یک چیز است، اما استفاده ی دولت آمریکا از چنین تجهیزاتی موضوعی کاملاً متفاوت محسوب می شود. دیوان محاسبات …

The post هزینه چند میلیارد دلاری دولت آمریکا برای حفظ سامانه های قدیمی فناوری اطلاعات appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید(image)
هزینه چند میلیارد دلاری دولت آمریکا برای حفظ سامانه های قدیمی فناوری اطلاعات

عکس