تولد دوباره یک ستاره، پدیده‌ای نادر که برای اولین بار مشاهده گردید

تولد دوباره یک ستاره

در قلب سحابی سفره ماهی (Stingray Nebula)، جایی با فاصله 2700 سال نوری از زمین، ستاره‌ای با نام SAO 244567 وجود دارد که برای چندین دهه، زیر نظر فضانوردان قرار داشت. حالا اتفاق جدیدی رخ داده که تا کنون، هرگز مشابه آن دیده نشده و آن، مشاهده تولد دوباره یک ستاره است. اینطور که فضانوردان گفته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تولد دوباره یک ستاره، پدیده‌ای نادر که برای اولین بار مشاهده گردید

(image)

در قلب سحابی سفره ماهی (Stingray Nebula)، جایی با فاصله 2700 سال نوری از زمین، ستاره‌ای با نام SAO 244567 وجود دارد که برای چندین دهه، زیر نظر فضانوردان قرار داشت. حالا اتفاق جدیدی رخ داده که تا کنون، هرگز مشابه آن دیده نشده و آن، مشاهده تولد دوباره یک ستاره است. اینطور که فضانوردان گفته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تولد دوباره یک ستاره، پدیده‌ای نادر که برای اولین بار مشاهده گردید

میهن دانلود