NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول بهمن

سومین قسمت از NewsWeek صوتی هم منتشر شد. در این قسمت نیز به مانند دو شماره قبلی به نقل مهمترین حوادث و اخبار هفته اول بهمن خواهیم پرداخت و بررسی مختصری نیز بر آنان خواهیم داشت. این پادکست قرار است جمعه ی هر هفته، راس ساعت 5 و 7 بعد از ظهر، از رادیو گیم ایمگ پخش گردد. تکرار این بخش هم، شنبه ها ساعت 5 و 6 صبح و همچنین 3 بعد از ظهر، از رادیو گیم ایمگ پخش خواهد شد. البته باید اضافه کرد که این بخش جمعه ها راس ساعت 9 شب، برای دانلود قرار خواهد گرفت و شما می توانید آن را دریافت کنید.

NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول بهمن

نوشته NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول بهمن اولین بار در GameEMag پدیدار شد.

نفت،آموزش پرورش،دولتی