شرایط واردات خودروهای لوکس به کشور یک پله سخت تر شد

واردات خودروهای لوکس

همانطور که می دانید بر اساس قوانین ، واردات خودروهای لوکس در کشورمان با محدودیت هایی نظیر میزان حجم موتور روبرو بوده است.حالا قانون جدیدی وضع شده که شرایط واردات خودروهای لوکس به کشور را یک پله سخت تر کرده است. محمدرضا معتمدی ، معاون منطقه آزاد اروند گفت: از این پس فقط حجم موتور …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط واردات خودروهای لوکس به کشور یک پله سخت تر شد

(image)

همانطور که می دانید بر اساس قوانین ، واردات خودروهای لوکس در کشورمان با محدودیت هایی نظیر میزان حجم موتور روبرو بوده است.حالا قانون جدیدی وضع شده که شرایط واردات خودروهای لوکس به کشور را یک پله سخت تر کرده است. محمدرضا معتمدی ، معاون منطقه آزاد اروند گفت: از این پس فقط حجم موتور …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط واردات خودروهای لوکس به کشور یک پله سخت تر شد

پرس نیوز