کشف شکاف در میدان مغناطیسی زمین توسط تلسکوپ Grapes-3

شکاف در میدان مغناطیسی زمین

دانشمندان به وسیله‌ی تلسکوپ Grapes-3 در هند، وجود یک شکاف در میدان مغناطیسی زمین را کشف کردند. این شکاف در مگنتوسفر می‌تواند سیاره‌ی زمین را در برابر پرتوهای مرگبار و خطرناک کیهانی آسیب‌پذیر کند. بزرگ‌ترین دیده‌بان کیهانی جهان در هند، انفجاری از پرتوهای کیهانی را ثبت کرده است که وجود یک شکاف در میدان مغناطیسی زمین …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کشف شکاف در میدان مغناطیسی زمین توسط تلسکوپ Grapes-3

(image)

دانشمندان به وسیله‌ی تلسکوپ Grapes-3 در هند، وجود یک شکاف در میدان مغناطیسی زمین را کشف کردند. این شکاف در مگنتوسفر می‌تواند سیاره‌ی زمین را در برابر پرتوهای مرگبار و خطرناک کیهانی آسیب‌پذیر کند. بزرگ‌ترین دیده‌بان کیهانی جهان در هند، انفجاری از پرتوهای کیهانی را ثبت کرده است که وجود یک شکاف در میدان مغناطیسی زمین …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کشف شکاف در میدان مغناطیسی زمین توسط تلسکوپ Grapes-3

ارتقا اندروید