ایران ایرباس 380 را نگرفته پس فرستاد!

ایران ایرباس 380 را نگرفته پس فرستاد!

هزینه بالا، محدودیت در تردد، نارضایتی ایرلاین‌های خریدار و نبود مشتری لازم باعث شده غول‌پیکر ترین هواپیماهای مسافرتی جهان با مشکلاتی بزرگ روبرو شود تا جایی که احتمال خروج همیشگی آن‌ از خط تولید بسیار قوت گرفته است.

به گزارش ایسنا، هواپیما ایرباس ۳۸۰ که به دلیل بزرگی بدنه و ظرفیت مسافرگیری بیش از ۸۰۰ نفر در یک پرواز در طول سال‌های گذشته به عنوان بزرگترین هواپیمای مسافرتی جهان شناخته شده به نظر می‌رسد نتوانسته در بازارهای بین‌المللی برای خود اعتبار لازم را به دست اورد و از همین رو احتمال کنار گذاشتن آن‌ از خط تولید وجود دارد.
با وجود انکه چند شرکت هواپیمایی عربی فعال در حاشیه خلیج فارس نسبت به خرید این هواپیما اقدام کرده‌اند اما رویکرد کلی بازار بین‌المللی نسبت به این هواپیما مثبت نبوده و همین موضوع ایرباس ۳۸۰ را به روزهای پایانی خود نزدیک کرده است.
درهمین راستا ایران‌ایر نیز که در توافق ابتدایی با ایرباس برنامه خرید ۱۲ فروند ۳۸۰ را نهایی کرده بود حالا قصد دارد این هواپیما را با گزینه‌های دیگر جایگزین کند. یک مقام آگاه با بیان این مطلب به ایسنا گفت: هواپیمای ایرباس ۳۸۰ در طول این سال‌ها نتوانسته در بازار جهانی خود را ثابت کند و از این رو احتمال آن‌ وجود دارد که به زودی حتی فعالیت خطوط تولید آن‌ نیز بسیار کم‌رنگ بشود. از این رو شانس چندانی برای آن‌ وجود ندارد که ایران بحث خرید این هواپیما را پیگیری کند.
برای جایگزین کردن این هواپیما گزینه‌هایی همچون خانواده ایرباس ۳۲۰ و ۳۳۰ شانس زیادی دارند تا به جای این هواپیمای غول پیکر وارد آسمان ایران شوند.

ایران ایرباس 380 را نگرفته پس فرستاد!

(image)

هزینه بالا، محدودیت در تردد، نارضایتی ایرلاین‌های خریدار و نبود مشتری لازم باعث شده غول‌پیکر ترین هواپیماهای مسافرتی جهان با مشکلاتی بزرگ روبرو شود تا جایی که احتمال خروج همیشگی آن‌ از خط تولید بسیار قوت گرفته است.

به گزارش ایسنا، هواپیما ایرباس ۳۸۰ که به دلیل بزرگی بدنه و ظرفیت مسافرگیری بیش از ۸۰۰ نفر در یک پرواز در طول سال‌های گذشته به عنوان بزرگترین هواپیمای مسافرتی جهان شناخته شده به نظر می‌رسد نتوانسته در بازارهای بین‌المللی برای خود اعتبار لازم را به دست اورد و از همین رو احتمال کنار گذاشتن آن‌ از خط تولید وجود دارد.
با وجود انکه چند شرکت هواپیمایی عربی فعال در حاشیه خلیج فارس نسبت به خرید این هواپیما اقدام کرده‌اند اما رویکرد کلی بازار بین‌المللی نسبت به این هواپیما مثبت نبوده و همین موضوع ایرباس ۳۸۰ را به روزهای پایانی خود نزدیک کرده است.
درهمین راستا ایران‌ایر نیز که در توافق ابتدایی با ایرباس برنامه خرید ۱۲ فروند ۳۸۰ را نهایی کرده بود حالا قصد دارد این هواپیما را با گزینه‌های دیگر جایگزین کند. یک مقام آگاه با بیان این مطلب به ایسنا گفت: هواپیمای ایرباس ۳۸۰ در طول این سال‌ها نتوانسته در بازار جهانی خود را ثابت کند و از این رو احتمال آن‌ وجود دارد که به زودی حتی فعالیت خطوط تولید آن‌ نیز بسیار کم‌رنگ بشود. از این رو شانس چندانی برای آن‌ وجود ندارد که ایران بحث خرید این هواپیما را پیگیری کند.
برای جایگزین کردن این هواپیما گزینه‌هایی همچون خانواده ایرباس ۳۲۰ و ۳۳۰ شانس زیادی دارند تا به جای این هواپیمای غول پیکر وارد آسمان ایران شوند.

ایران ایرباس 380 را نگرفته پس فرستاد!